Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de huisarts en de praktijkmedewerkers van de praktijk De Jonge, Dielissen en Ten Broek. Ondanks ieders inzet kan het gebeuren dat u over uw zorg of het contact met onze praktijk niet tevreden bent. Als u onvrede of een klacht hebt over uw huisarts, praktijkmedewerker of het contact met onze praktijk dan kunt u hieronder lezen wat u kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken voor een gesprek met uw huisarts. Het is ook mogelijk de klacht schriftelijk te melden. We beseffen dat het bespreekbaar maken van onvrede niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend is. U kunt daarom ook gebruikmaken van het klachtenformulier. Het is de downloaden van onze website of u kunt het afhalen bij de praktijkassistente. Het ingevulde formulier kan worden afgegeven bij de praktijkassistente of in de klachten/ideeën bus van de praktijk worden gedeponeerd. Na ontvangst van het klachtenformulier wordt er binnen 1 week contact met u opgenomen. 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.