Wetenschappelijk onderzoek

Uw huisartspraktijk neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud. Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het verbeteren van de patiëntenzorg en het medisch onderwijs.

Bescherming Privacy

Uw gegevens worden gecodeerd opgestuurd naar het onderzoekscentrum van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud. Gecodeerd houdt in dat de namen van patiënten door een nummercode worden vervangen en de adresgegevens worden verwijderd, zodat de gegevens voor onderzoekers niet tot U als patiënt herleidbaar zijn. Alleen bij de huisarts is bekend welke persoon bij welk nummer hoort. In de brochure Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschapelijke Verenigingen (www.cbpweb.nl) staan gedragsregels voor het juiste evenwicht tussen de wet die de privacy van patiënten beschermt en de regels die gelden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bij de gegevensverwerking door Uw huisarts worden deze gedragsregels strikt nageleefd.

Als U desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van Uw medische gegevens, kunt U dat kenbaar maken aan Uw huisarts of praktijkassistente. In dat geval worden Uw gegevens niet verstuurd naar het onderzoekscentrum.

Als U nog vragen heeft over deze informatie, kunt U daarvoor contact opnemen met Uw huisarts.