Email consult

Tot op heden is het niet mogelijk om via email een medisch advies te vragen, herhaalmedicatie aan te vragen of een verwijzing aan te vragen. Hiervoor verwijzen we u naar de praktijkassistente.