Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk dagelijks bellen tussen 8.00 uur en 13.00 uur. We hebben iedere werkdag spreekuur.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten (triage). De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u om een andere reden meer tijd nodig? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 

Spreekuren 

  M. de Jonge P. Dielissen V. ten Broek J. Setz F. Kersten
Maandag    
Dinsdag        
Woensdag     √    
Donderdag  √   √            
Vrijdag